سنسور جریان کامپکت SI5002 شرکت ifm
  • نظارت قابل اعتماد مایعات و گازها در لوله ها
  • اتصال فرآیند متنوع با استفاده از آداپتورها
  • تنظیم آسان نقاط سوئیچ برای راه اندازی سریع
  • محفظه مقاوم از فولاد ضد زنگ برای استفاده در محیط های صنعتی خشن
  • نمودار نواری LED برای نشان دادن نقطه سوئیچ و جریان