سنسور سطح سنج LMT100 شرکت ifm

سنسور سطح سنج LMT100

  • برای کنترل سطح قابل اعتماد، در مخازن و کانتینرها
  • طراحی بهداشتی برای استفاده در صنایع غذایی و آشامیدنی
  • استفاده در محیط های مایع و چسبناک و مواد فله
  • تمایز محیط ها با پارامترسازی خروجی های سوئیچینگ
  • در نظر نگرفتن قابل اعتماد رسوبات یا کف