سنسور لرزش vkv021 ifm

سنسور نظارت بر لرزش با قابلیت تنظیم بصری نقطه سوئیچ VKV021

  • نظارت دائمی و قابل اعتماد بر ارتعاش کل سیستم مطابق با استاندارد DIN ISO 10816
  • سوئیچینگ خروجی با نقطه سوئیچ قابل تنظیم و زمان تاخیر در پاسخ قابل تنظیم
  • تنظیم ساده نقطه سوئیچ با استفاده از دو حلقه تنظیم که امکان خواندن بهینه را فراهم می کند.
  • مجهز به خروجی جریان آنالوگ برای سرعت ارتعاش
  • LED های واضح برای نشان دادن وضعیت سوئیچینگ و عملکرد