سنسور و فرستنده لرزش vtv121 ifm

سنسور نظارت بر لرزش و فرستنده VTV121

  • نظارت دائمی قابل اعتماد بر ارتعاش کل سیستم مطابق با استاندارد DIN ISO 10816
  • تکنولوژی دو سیمه
  • خروجی آنالوگ دقیق خطی شده
  • محدوده دمای عملیاتی گسترده و درجه حفاظت بالا
  • محفظه فشرده و مستحکم برای نیازهای محیط های صنعتی خشن