انکودرهای افزایشی

انکودرهای افزایشی

انکودرهای افزایشی، همه کاره، فشرده و انعطاف پذیر

با انتخاب هر یک از دسته های زیر، می توانید به لیست انکودرهای افزایشی تامین شده توسط دایان صنعت دسترسی داشته باشید.

انکودرهای افزایشی، دوره های سیگنال یا توالی های سیگنال از پالس هایی را تولید می کنند که فرکانس آنها متناسب با سرعت چرخش است. تعداد پالس ها در هر دور، وضوح را تعیین می کند. شمارش پالس ها امکان ثبت موقعیت ها و شمارش چرخش را نیز فراهم می کند. انکودرهای از جنس فولاد ضد زنگ برای استفاده در شرایط محیطی چالش برانگیز مناسب هستند. SICK همچنین انکودرهای افزایشی را با طراحی ایمن ارائه می دهد که از استانداردهای ایمنی، مطابق با IEC 61800-5-2، پشتیبانی می کند.