سنسور نوری VTE180-2P42487 شرکت sick

سنسور نوری VTE180-2P42487

سنسور VTE180-2P42487 یک سنسور فوتوالکتریک (نوری) از سری سنسورهای نوری V180-2 شرکت سیک آلمان است. این سنسور به شکل استوانه ای با قطر محفظه 18 میلی متر و ارتفاع تقریبا 7 سانتی متر در بازار عرضه می شود. نوع نور استفاده شده، نور قرمز مرئی با طول موج 645 نانومتر است. اندازه نقطه نوری این سنسور، 3 سانتی متر در فاصله 80 سانتی متری است. 

گالری تصاویر