لوازم جانبی Sick

با انتخاب هر یک از دسته های زیر، می توانید به لیست لوازم جانبی تامین شده توسط دایان صنعت دسترسی داشته باشید.

لوازم جانبی sick به چهار دسته اصلی تقسیم می شوند که پر کاربردترین آنها به ترتیب زیر می باشد:

  1. آداپتورهای اتصال
  2. قطعات مورد نیاز برای افزایش یا کاهش طول کابل ها
  3. آداپتورهای موازی SSI
  4. سایر آداپتورها