ابزارهای اندازه گیری فشار WIKA

ابزارهای اندازه گیری فشار WIKA

با انتخاب هر یک از دسته های زیر، می توانید به لیست سنسورهای تامین شده توسط دایان صنعت دسترسی داشته باشید.

WIKA طیف بسیار متنوعی از ابزارهای اندازه گیری فشار در اختیار مشتریان خود قرار می دهد. این ابزارها را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد:

 • گیج های فشار
 • گیج های دیجیتالی فشار
 • سنسورهای فشار
 • ترنسمیترهای فرآیند
 • گیج های فشار مجهز به سیگنال خروجی
 • سوئیچ های فشاری
 • گیج های فشار تماسی
 • دیافراگم
 • سیستم های دیافراگمی
 • شیرها و لوازم محافظتی
 • لوازم جانبی نصب
 • لوازم جانبی الکتریکی
 • راه حل های مهندسی فشار