رفلکتورهای SICK

  • رفلکتورها یک همراه ضروری برای همه سنسورهای فوتوالکتریک بازتابی هستند.
  • محدوده سنجش و کارایی تشخیص یک سنسور بازتابنده فوتوالکتریک، به طور قابل توجهی تحت تأثیر کیفیت و اندازه هندسی بازتابنده مورد استفاده قرار می گیرد.
  • هرچه بازتابنده بزرگتر باشد، ذخیره عملیاتی بیشتر و دامنه سنجش حسگر بزرگتر ممکن است.

لیست رفلکتورهای تولید شده توسط شرکت SICK

محصولات ذکر شده در لیست زیر را می توانید از دایان صنعت تهیه کنید. همچنین با کلیک روی نام هر محصول، می توانید به مشخصات فنی و دیتاشیت آن دسترسی پیدا کنید.

P250

PL20A

PL30A

PL50A

PL80A

PL100

C110A

رفلکتورهای sick استاندارد در مقابل نوارهای بازتابنده

رفلکتورهای استاندارد SICK بر اساس اندازه، هندسه و گزینه های نصب متفاوت هستند. امکان انتخاب گسترده از انواع مختلف رفلکتورهای سیک، عملکرد بهینه سنسور را در همه زمان ها و ادغام کامل در سیستم ها را تضمین می کند.
نوارهای انعکاسی، معمولاً در مواردی استفاده می شوند که استفاده از رفلکتور استاندارد به دلیل نصب یا محدودیت فضا امکان پذیر نباشد؛ یا اگر برنامه به یک سطح رفلکتور بزرگ و بدون وقفه نیاز دارد. با این حال، توجه به این نکته مهم است که محدوده حسگر یک سنسور بازتابی فتوالکتریک در مقایسه با یک رفلکتور استاندارد با همان اندازه، زمانی که از نوارهای بازتابنده استاندارد REF-DG یا REF-Plus استفاده می شود، به طور قابل توجهی کاهش می یابد.

رفلکتورها و نوارهای رفلکتور برای حسگرهای لیزری

سنسورهای لیزری فوتوالکتریک بازتابی، با ویژگی های محدوده حسگری بزرگ و نقاط نوری بسیار کوچک متمایز می شوند. با این حال، این موارد الزامات خاصی را بر روی رفلکتور اعمال می کنند. اگر عناصر سه گانه منفرد رفلکتور بیش از حد بزرگ باشند، انعکاس های اشتباه ممکن است منجر به قطع سیگنال شود؛ به ویژه اگر نقطه نور لیزر از روی بازتابنده عبور کند.
به همین دلیل، SICK رفلکتورهای سه گانه خوبی را مخصوصاً برای حسگرهای لیزری فوتوالکتریک بازتابی فراهم می کند که ساختار سه گانه بسیار کوچکی دارند و از این رو سیگنال بازتابی پایدار را تضمین می کنند. در مورد نوارهای انعکاسی، REF-AC1000 با ساختار ریز منشور یکپارچه خود، پایداری سیگنال و محدوده حسگری بهینه را برای سنسورهای لیزری نوری انعکاسی بهینه ارائه می دهد. از طرف دیگر نوارهای بازتابنده استاندارد REF-Plus و REF-DG به دلیل ساختار لانه زنبوری برای سنسورهای نوری لیزری مناسب نیستند.