سنسور فورک WF80-60B410

جدول مشخصات WF80-60B410

فتوالکتریک نوع عملکرد
10mm x 110mm x 74mm ابعاد
چنگالی طراحی بدنه
80mm فاصله دهانه
59mm عمق دهانه
فاصله بین برچسب ها و اندازه برچسب 0.2 میلیمتر حداقل شی قابل تشخیص
دکمه مثبت و منفی نوع تنظیم کردم
10V DC … 30V DC ولتاژ تغذیه
PNP, NPN نوع خروجی
Light/dark switching نوع سوئیچ
کانکتور قطر8 و 4 پین نوع اتصال
IP65 درجه مقاوت
36 g وزن
فلز آلومینیوم جنس بدنه
70+ …. 20- دمای محیط کاری