سنسور نوری GL6-P4212

• سنسور های آینه ای با رنج عملکرد متفاوت
• تنظیم آسان با پتانسیومتر و دارای LED برای نشان دادن خروجی
• نصب آسان با دو سوراخ و بدنه کوچک
• انواع مختلف سوکتی و کابل دار
• نقطه نور قابل مشاهده جهت تنظیم آسان

مشخصات سنسور GL6-P4212

سنسور نوری رفلکتوری نوع عملکرد
0.03m…6m حداکثر محدوده سنجش
0.07m…5m محدوده سنجش
نور قرمز قابل مشاهده نوع نور
ندارد تنظیم
10VDC….30VDC ولتاژ تغذیه
PNP نوع خروجی
سوئیچ Light/dark  عمل کرد خروجی
پتانسیومتر L/D حالت انتخاب سوئیچینگ
IP67 درجه مقاوت
1,000Hz فرکانس سوئیچ
مستطیل شکل نوع بدنه
12mm x 31.5mm x 21mm ابعاد
کانکتور قطر 8 و 4 پین نری نوع اتصال
پلاستیک جنس بدنه
 20g وزن