سنسور نوری GTB6-P4212

•سنسور های یک طرفه با رنج عملکرد متفاوت
•تنظیم آسان با پتانسیومتر و دارای LED برای نشان دادن خروجی
•نصب آسان با دو سوراخ و بدنه کوچک
•انواع مختلف سوکتی و کابل دار
•نقطه نور قابل مشاهده جهت تنظیم آسان
•دقت بسیار بالا در مدل های Background Suppression

مشخصات سنسور GTB6-P4212

سنسور نوری یکطرفه نوع عملکرد
ویژگی عملکرد Background suppression
5mm…250mm حداکثر محدوده سنجش
35mm…140mm محدوده سنجش
نور قرمز قابل مشاهده نوع نور
پتانسیومتر 5 دور تنظیم
10VDC….30VDC ولتاژ تغذیه
PNP نوع خروجی
سوئیچ Light/dark عمل کرد خروجی
پتانسیومتر L/D حالت انتخاب سوئیچینگ
IP67 درجه مقاوت
1,000Hz فرکانس سوئیچ
مستطیل شکل نوع بدنه
12mm x 31.5mm x 21mm ابعاد
کانکتور قطر 8 و 4 پین نری نوع اتصال
پلاستیک جنس بدنه
 20g وزن